Nota prawna

Nota prawna

ElcoBlog docenia Twoje zainteresowanie swoim serwisem internetowym. Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z niniejszego serwisu ElcoBlog oznacza akceptację niniejszych warunków.

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

© Copyright ElcoBlog, Wrocław, Polska 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w niniejszym serwisie ElcoBlog stanowią własność intelektualną ElcoBlog i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Z zastrzeżeniem postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ich kopiowanie lub inne wykorzystywanie dla celów komercyjnych, a także dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych) bez uprzedniej pisemnej zgody są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe serwisu ElcoBlog są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

Za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego nie są dostępne żadne licencje do wykorzystania własności intelektualnej ElcoBlog oraz podmiotów trzecich.

Znaki towarowe

Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane w serwisie ElcoBlog stanowią znaki towarowe ElcoBlog i ElcoAuto i są zastrzeżone przez ElcoBlog, a w szczególności znaki marek, nazwy promocji, logotypy oraz inne znaki graficzne.

Gwarancje i odpowiedzialność

Informacje zaprezentowane w niniejszym serwisie ElcoBlog są dostarczone w zastanej przez Ciebie formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź dorozumianych. ElcoBlog dołożyło wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. Z uwagi na powierzenie utrzymania serwisu podmiotom trzecim, ElcoAuto nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisu internetowego oraz publikowane w nim treści. W żadnym przypadku  ElcoBlog nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować Twój sprzęt podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych. ElcoBlog może publikować odnośniki do innych stron internetowych, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.

Informacje o produktach

Wszelkie informacje dotyczące produktów i usług prezentowane w niniejszym serwisie, są przeznaczone tylko dla celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Nie stanowią także zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ani opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy. Informacje te publikowane są jedynie dla celów informacyjnych bez przyjęcia za nie odpowiedzialności prawnej.

Zmiany warunków i zastrzeżeń

ElcoBlog zastrzega możliwość modyfikacji powyższych informacji i warunków korzystania z serwisu ElcoBlog w dowolnym momencie, poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania. ElcoBlog zachęca do okresowego odwiedzania tej strony celem zapoznania się aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

ElcoBlog, marzec 2011